Цайны цуглуулга
 
 
Ургамлын гаралтай цай
 • Нимбэг болон Гаатай цай
 • Баэл жимсний цай
 • Ванила болон Цагаан гаатай цай
 • Балжингарав болон Цагаан гаатай цай
 • Баэл жимсний шанзтай цай
 • Халуун амттай Баэл жимсний цай
Цагаан болон Ногоон цай
 • Лавандатай цагаан цай
 • Гаатай цагаан цай
 • Алтан товч цэцэг, цагаан гаатай цай
 • Гаатай ногоон цай
 • Ванилтай ногоон цай
Үндэсний цай
 • Гэннмай мөөгний цай
 • Халуун ногоотой цай
 • Органик олон төрлийн жимсний цай
 • Мачча цай
Мэлрэг цэцэг болон Хар цай
 • Ванилтай болон Мэлрэг цэцэгний цай
 • Интоор болон Мэлрэг цэцэгний цай
 • Мэлрэг цэцэгний хар цай
 • Интоортой хар цай

 

 


10 жижиг цайны цуглуулгатай бэлгийн багц                                                                                                                
  
5 жижиг цайны цуглуулагтай бэлгийн багц                                                                                     
Хайрцагтай цайны цуглуулга / 12 ширхэгтэй /                                                                        
  
Хайрцагтай цайны цуглуулга / 6 ширхэгтэй /                                                        
Аяга, цайнуудын багц                                                                      
  
Аяга, цайны багц